อยากจะทราบ สถาณที่ และ เวลา ที่จะพบ และ ปรึกษากับคุณหมอ...
   ขอความช่วยเหลือ
   วันที่: 14/12/2008
   เวลา: 17:15

 
อยากจะปรึกษาคุณหมอ แต่ไม่รู้สถาณที่ ทำงานของคุณหมอ และ ช่วงเวลาที่คุณหมอ สะดวก ที่จะเข้าไปรักษา
ค่าใช้จ่าย ในการปรึกษา แต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ..

   ความคิดเห็นจากคุณ drterd
    : drterd
   วันที่: 25/12/08
   เวลา: 16:39

 
ช่วงนี้ผมตรวจที่ร.พ.ยุวประสาท(สมุทรปราการ) วันอังคารเช้าครับ

© 2004-2009 คลินิก สุขภาพใจ http://www.drterd.com
เลขที่ 20/22 ปากซอยลาดกระบัง 8 ถนนอ่อนนุช ลาดกระบัง กทม.โทร. 0 27278684

Contact Webmaster