กลุ้ม เครียดน้ำท่วมบ้าน บ้านพัง...งานที่รับผิดชอบทำไม่ทัน
   เครียดค่ะ
   วันที่: 13/11/2006
   เวลา: 11:24

 
บ้านริมน้ำ ปกติบ้านสวยอากศดี แต่พอน้ำเจ้าพระยาท่วมโดนคลื่นเรือด่วนในแม่น้ำ บ้านพังเป็นส่วนๆ
นั่งทำงานอยู่บ้านเป็นเพื่อนพ่อ ลูกคนอื่นหนีไปที่อื่นหมด ดิฉันไม่มีครอบครัวเลยรับดูแลทั้งหมดของบ้าน
เวลาบ้านพังจะรู้สึกเครียดมาก พ่อก็เครียด คิดอะไรก็ไม่ค่อยออก นั่งกังวลว่าจะซ่อมบ้านอย่างไร
งานที่จะส่ง ก็ส่งไม่ได้ เจ้านายหรือคนอื่นๆ ก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมป่านนี้น้ำยังท่วมอีกหรือ
น้ำท่วมทำไมไม่ย้ายล่ะ มีคำถามที่รู้สึกยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้.