มีความประสงค์จะเรียนเชิญท่านมาเป็นวิทยากรพิเศษ
   ข้าราชการคนหนึ่ง
   วันที่: 3/11/2006
   เวลา: 21:47

 


เรียน คุณหมอเทิดศักดิ์ ที่เคารพยิ่ง
ดิฉัน เป็นแฟนหนังสือของท่านคนหนึ่ง เริ่มเล่มแรกที่สะดุดตาจนต้องเดินหันหลังกลับไปนำมาเป็นเจ้าของ และเขียนติดเล่มเลยว่าเป็นของขวัญให้ชีวิต ปี 48 คือ สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ ซึ่งกำลังในช่วงที่รู้สึกเหมือนจะ หมดกำลังใจในการทำงาน ปัญหา(ซึ่งตอนนั้นคิดว่ามีมากมาย)กำลังดูเหมือนว่าดิฉันจะต้องไปแก้ไข สะดุดกับคำที่โดนใจ และ จำนวนครั้งที่พิมพ์ บ่งบอกถึงคุณภาพของหนังสือ ต่อจากนั้น ไม่ได้ดูที่ชื่อ แต่ดูที่ชื่อผู้แต่ง ลอกเปลือกเลือกแก่น / มีดีบ้างไหม /ตัดสินใจแล้วที่จะมีความสุข / บทความของท่านทางหน้า website ที่สั่งจองแล้วยังไม่ได้มาอีก คือ ความฉลาดทางอารมณ์จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ/ ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์จากทฤษฎีสู่สติปัญญา วิถีการคลายเครียด กลวิธีหนีทุกข์ ที่ยังหาซื้อไม่ได้คือ สติบำบัด เล่มนี้อยากได้ที่สุด แต่สำนักพิมพ์บอกหมดแล้ว ชอบในข้อคิด กรณีศึกษาที่ท่านได้ยกมา มีเรื่องหนึ่งที่ชอบมาก คือ เรื่องโปรแกรมข้อที่ 4 ซึ่งเชื่อว่าถ้าใครไม่ได้อ่าน หรือไม่เคยอ่าน ก็จะไม่ได้แง่คิดในสิ่งที่อาจารย์สอดแทรกไว้ และตรงกับปัญหาชีวิต ที่ทำงานของใครหลาย ๆ คน ในองค์กรที่เกิดความขัดแย้งก็เพราะโปรแกรมข้อที่ 4 / ในบางเรื่องท่านพูดเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้เด็กรู้จักกระบวนการคิดไม่ใช้เพียงให้ปลาเด็กกิน แต่เราสอนวิธีหาปลาให้เขา เด็กจะมีอาหารกินตลอดไป ซึ่งดิฉันก็เคยได้ยินคนพูดประโยคนี้ แต่พออ่านในหนังสือปัญญาเกิด และคิดตามที่อาจารย์พูดไว้ รู้สึกเป็นสุขใจที่ได้อ่านหนังสือ และเป็นคนรักการอ่านขึ้นเยอะ
ตำแหน่งหน้าที่การงาน ดิฉันรับราชการ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่ง(ขออนุญาตสงวนไว้ก่อนนะคะ) ในการทำงานสัมผัสการบริหารงานของผู้บริหาร(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความรู้ - ความสามารถมาก ถือได้ว่าเป็นผู้บริหารระดับแนวหน้าของสำนักงานเขต ฯ เป็นที่ยอมรับในระดับกรมเลยทีเดียวก็ว่าได้ ตามมุมมองของดิฉัน เห็นว่าในการทำงานในเชิงบริหารจัดการทางการศึกษา มีโอกาสที่จะเกิดความเครียดสะสม นโยบายทางการศึกษา ที่จะต้องนำไปปฏิบัติ จะถูกส่งผลไปยังผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อส่งผลลงไปที่ผู้เรียน ดิฉันจึงเรียนนำเสนอท่านถึงเรื่องการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญ และนำเรียนท่านผู้อำนวยการ ถึงการเชิญวิทยากรที่มีความรู้-ความสามารถ ในด้านการดูแลสุขภาพจิต มาให้ความรู้ มาบำรุงสุขภาพจิตให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องรับภาระหนัก เพื่อให้ท่านผู้บริหารสถานศึกษา ได้ผ่อนคลาย ให้ท่านได้มีกำลังต่อสู้กับปัญหาหรืออุปสรรค นานับประการ หรือแม้กระทั่งการให้ความรู้แก่นักเรียนในช่วงวัยรุ่น เพื่อลดปัญหาสารเสพย์ติดในโรงเรียน พวกเราจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งถ้าจะได้ท่านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พวกเรา จึงนำเรียนเสนอผ่าน website นี้ เพื่อขอทราบขั้นตอนการดำเนินงาน หากจะเรียนเชิญท่านมาให้ความรู้ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาของเรา หากจะดูไม่เป็นการเหมาะสมก็ต้องขอประทานโทษด้วย มิได้มีเจตนาที่จะไม่ให้เกียรติท่านแต่ประการใด ในการนี้จึงเรียนแจ้งเพื่อท่านทราบ


   ความคิดเห็นจากคุณ drterd
    : drterd
   วันที่: 6/11/06
   เวลา: 09:51

 
ขอบคุณครับผมรู้สึกยินดีที่ความรู้จะได้ถูกนำไปใช้
เรื่องบรรยายนั้นต้องดูวันและสถานที่ครับอย่างไรก็ตามผมเองช่วงนี้รับดูแลงานวิจัยและอบรมของศาลสมทบและการทำหลักสูตรแต่กับสถานศึกษานั้นจะเป็นสำนักพัฒนาสุขภาพจิตที่ดูแลอยู่และจัดวิทยากรออกให้ความรู้อยู่บ่อยๆ
อยากบอกว่าในหน่วยงานภาครัฐนั้นมักต้องการ solution ง่ายๆรวดเร็วซึ่งมักได้ผลสั้นๆเช่นฟังบรรยาย 3 ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนแปลงตนเองได้ ขอยกตัวอย่างของเอกชนและรัฐวิสาหกิจบางแห่งเช่นแบงค์ชาติและไปรษณีย์ไทย เขาจะแก้ปัญหาใดเขาจะวิเคราะห์ว่าตัวอย่างที่ดีในองค์กรมีไหม performance อะไรที่จำเป็นและยังขาดเขาก็จะอบรมตามนั้นและติดตามผลระยะถัดมา

   ความคิดเห็นจากคุณ drterd
    : drterd
   วันที่: 6/11/06
   เวลา: 09:52

 
ขอบคุณครับผมรู้สึกยินดีที่ความรู้จะได้ถูกนำไปใช้
เรื่องบรรยายนั้นต้องดูวันและสถานที่ครับอย่างไรก็ตามผมเองช่วงนี้รับดูแลงานวิจัยและอบรมของศาลสมทบและการทำหลักสูตรแต่กับสถานศึกษานั้นจะเป็นสำนักพัฒนาสุขภาพจิตที่ดูแลอยู่และจัดวิทยากรออกให้ความรู้อยู่บ่อยๆ
อยากบอกว่าในหน่วยงานภาครัฐนั้นมักต้องการ solution ง่ายๆรวดเร็วซึ่งมักได้ผลสั้นๆเช่นฟังบรรยาย 3 ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนแปลงตนเองได้ ขอยกตัวอย่างของเอกชนและรัฐวิสาหกิจบางแห่งเช่นแบงค์ชาติและไปรษณีย์ไทย เขาจะแก้ปัญหาใดเขาจะวิเคราะห์ว่าตัวอย่างที่ดีในองค์กรมีไหม performance อะไรที่จำเป็นและยังขาดเขาก็จะอบรมตามนั้นและติดตามผลระยะถัดมา
drterd@yahoo.com