กลยุทธในการพัฒนามนุษย์มีอะไรบ้างคะ
   น้องนัฏ
   วันที่: 15/7/2005
   เวลา: 10:52

 
กลยุทธในการพัฒนามนุย์มีหัวข้อหลักๆอะไรบ้างคะ

   ความคิดเห็นจากคุณ drterd
    : drterd
   วันที่: 16/7/05
   เวลา: 10:52

 
คำถามสั้นแต่ตอบยาว
ที่จริงคำถามอาจหมายถึงหัวข้อหรือองค์ประกอบของศักยภาพมนุษย์ซึ่งแตกต่างไปตามช่วงอายุและลักษณะงานcompetencyจึงมีความหลากหลายเช่น
การปรับตัว การสื่อสาร การบริหารเวลา การจักการความรู้ การเรียนรู้ทักษะ ส่วนวิธ๊การหรือที่คุณใช้คำว่ากลยุทธก็มีหลายวิธีเช่น การกำหนดนโยบาย การมีแผนหรือ road map การพัฒนา การกำหนด competency ตามลำดับความสำคัญ และวิธีการเช่น การอบรม การเรียนรู้ผ่านการทำงาน การทำสถานการณ์สมมติ เป็นต้น

© 2004-2009 คลินิก สุขภาพใจ http://www.drterd.com
เลขที่ 20/22 ปากซอยลาดกระบัง 8 ถนนอ่อนนุช ลาดกระบัง กทม.โทร. 0 27278684

Contact Webmaster