จิตวิทยา
   -
   วันที่: 30/6/2005
   เวลา: 14:38

 
ความหมายของ ทฤษฎีวางเงื่อนไขแบบการกระทำ
กรุณาตอบให้หน่อยนะคะ...

   ความคิดเห็นจากคุณ drterd
    : deterd
   วันที่: 8/7/05
   เวลา: 20:03

 
การวางเงื่อนไขหรือoperant conditioning สนใจที่เหตุการณ์หรือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นควบคู่กับพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต สิ่งเร้านี้เดิมไม่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตแต่ด้วยการเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าปกติทำให้สิ่งเร้าใหม่นี้ส่งผลด้วยเช่น
เสียงแมวที่ปกติไม่น่ากลัวหากเกิดพร้อมเสียงฟ้าร้องหลายครั้งก็จะทำให้เราตกใจแม้เมื่อได้ยินเสียงแมว
หาข้อมูลเพิ่มเติมจากweb googleได้ครับ

© 2004-2009 คลินิก สุขภาพใจ http://www.drterd.com
เลขที่ 20/22 ปากซอยลาดกระบัง 8 ถนนอ่อนนุช ลาดกระบัง กทม.โทร. 0 27278684

Contact Webmaster