กล้ามเนื้อของมนุย์
   โยฮัน
   วันที่: 29/5/2005
   เวลา: 11:38

 
กล้ามเนื้อของมนุษย์ หมายถึง

   ความคิดเห็นจากคุณ drterd
    : drterd
   วันที่: 30/5/05
   เวลา: 09:22

 
หมายถึงกล้ามเนื้อของมนุษย์แน่นอนครับคุณอาจค้นจาก google อาจใช้คำ กายวิภาคศาสตร์(anatomy)บวกคำว่ากล้ามเนื้อก็ได้

© 2004-2009 คลินิก สุขภาพใจ http://www.drterd.com
เลขที่ 20/22 ปากซอยลาดกระบัง 8 ถนนอ่อนนุช ลาดกระบัง กทม.โทร. 0 27278684

Contact Webmaster