อยากเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากร
   sujitra
   วันที่: 12/1/2018
   เวลา: 15:58

 
ถ้าจะติดต่ออาจารย์เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนา สามารถติดต่อได้้ทางช่องทางไหนบ้างคะ กลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาลคลินิกโรคเรื้อรังค่ะ
หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพค่ะ

© 2004-2009 คลินิก สุขภาพใจ http://www.drterd.com
เลขที่ 20/22 ปากซอยลาดกระบัง 8 ถนนอ่อนนุช ลาดกระบัง กทม.โทร. 0 27278684

Contact Webmaster