จะตายไหม
   ผมเอง
   วันที่: 14/3/2005
   เวลา: 16:48

 
อยากรู้ว่าคนเราขาด sex ได้ไหมครับ ประมาณว่าทั้งชีวิตนี้เลย ....และเคยมีคนแบบนี้ไหมครับ

   ความคิดเห็นจากคุณ drterd
    : deatkong
   วันที่: 18/3/05
   เวลา: 09:28

 
sex เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ต้องเข้าใจว่า sex นั้นมิใช่เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวแต่รวมเอาเรื่องของความสุนทรี
การสัมผัสทางตา-กายอื่นๆด้วย ถามว่าขาด sex ได้ใหม หากดูเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก็คงขาดได้และไม่ตายแน่นอน แต่ความสุนทรีนั้นขาดไม่ได้เพราะชีวิตจะขาดรสชาด
บางคนอาจเปลี่ยนพลังงานเพศให้กลายเป็นความสามารถพิเศษทั้งทางศิลปะ-ดนตรี แม้กระทั่งสงครามและการบรรลุธรรมครับ

© 2004-2009 คลินิก สุขภาพใจ http://www.drterd.com
เลขที่ 20/22 ปากซอยลาดกระบัง 8 ถนนอ่อนนุช ลาดกระบัง กทม.โทร. 0 27278684

Contact Webmaster