นอกจากวันอังคารที่รพจะไปหาที่ไหนได้คะ
   อ้อย
   วันที่: 26/12/2011
   เวลา: 11:26

 
เป็นคนไข้ของคุณหมอที่รพอยู่แล้ว ถ้าเกิดวันอื่นจะไปหาที่ไหนได้คะ

   ความคิดเห็นจากคุณ drterd
    : drterd
   วันที่: 8/1/12
   เวลา: 10:24

 
ปรึกษาทางเมล์ครับ drterd@yahoo.com เพราะวันอื่นทำงานอย่างอื่นครับ

© 2004-2009 คลินิก สุขภาพใจ http://www.drterd.com
เลขที่ 20/22 ปากซอยลาดกระบัง 8 ถนนอ่อนนุช ลาดกระบัง กทม.โทร. 0 27278684

Contact Webmaster