รับรักษาที่คลินิกไหม
   petch
   วันที่: 6/12/2011
   เวลา: 13:46

 
คุณหมอรับรักษาที่คลินิกไหมคะ ถ้ามีติดต่ออย่างไรคะ

   ความคิดเห็นจากคุณ drterd
    : drterd
   วันที่: 19/12/11
   เวลา: 20:54

 
ช่วงนี้ไม่ได้เปิดครับ สามารถพบได้ที่รพ.ยุวประสาทฯ สมุทรปราการ อังคารเช้าครับ

© 2004-2009 คลินิก สุขภาพใจ http://www.drterd.com
เลขที่ 20/22 ปากซอยลาดกระบัง 8 ถนนอ่อนนุช ลาดกระบัง กทม.โทร. 0 27278684

Contact Webmaster