เครือข่ายสมาชิก :: สมัครสมาชิก :: ข่าว/บทความ :: ถาม-ตอบปัญหา
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีคำว่า :  

 
วันที่
เรื่อง / Author's
Download
อ่าน
[2/5/2559]    information sheet MI DM
Download เอกสารแนบ
116
[2/5/2559]    information sheet MI HT
Download เอกสารแนบ
115
[1/5/2559]    แนวปฏิบัติการสนทนาสร้างแรงจูงใจ(MI) ในผป เบาหวาน
Download เอกสารแนบ
120
[1/5/2559]    แนวปฏิบัติการสนทนาสร้างแรงจูงใจ(MI) ในผป ความดันโลหิตสูง
Download เอกสารแนบ
104
[16/6/2558]    MI and Psychiatry Improving outcome of Mental illness
Download เอกสารแนบ
222
[16/6/2558]    การให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับพนักงานคุมประพฤติ
Download เอกสารแนบ
193
[16/6/2558]    MI. for Medical adherence and Behavioral change for TB
Download เอกสารแนบ
192
[16/6/2558]    MI. for Medical adherence and Behavioral change for TB
Download เอกสารแนบ
232
[16/6/2558]    สิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ
Download เอกสารแนบ
232
[3/2/2558]    Overview of MI. For NCD
Download เอกสารแนบ
303
[3/2/2558]    ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Pre treatment for Matrix Program) ของผู้ติดยาเสพติดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
Download เอกสารแนบ
221
[3/2/2558]    ผลการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบสั้น (Brife intervention) ของผู้รับบริการที่ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวเนื่องจากการดื่มสุราในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสุรินทร์
Download เอกสารแนบ
226
[3/2/2558]    ผลการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบสั้น (Brief Intervention) ในผู้ป่วยโรคจิตเภทขาดยา หอผู้ป่วยจิตเวช
Download เอกสารแนบ
249
[3/2/2558]    การให้คาปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)
Download เอกสารแนบ
215
[3/2/2558]    การศึกษาประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้รับบริการในคลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
Download เอกสารแนบ
221
[9/11/2557]    ผลการให้คาแนะนาแบบสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยซึมเศร้าที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
Download เอกสารแนบ
257
[9/11/2557]    ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดอุบัติการณ์ NCD
Download เอกสารแนบ
280
[9/11/2557]    Adjunct Treatment for Tobacco
Download เอกสารแนบ
254
[9/11/2557]    ผลการให้คาปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบสั้นในผู้ป่วยโรคจิตเภทขาดยา หอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2557
Download เอกสารแนบ
229
[9/11/2557]    ผลการให้คาปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบสั้นของผู้รับบริการที่ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวเนื่องจากการดื่มสุรา หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2557
Download เอกสารแนบ
240

ทั้งหมด : 30 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  |
© 2004-2009 คลินิก สุขภาพใจ http://www.drterd.com
เลขที่ 20/22 ปากซอยลาดกระบัง 8 ถนนอ่อนนุช ลาดกระบัง กทม.โทร. 0 27278684

Contact Webmaster